Evert Simons BSc

Leonard S. Ornstein Laboratory, room 0.08
Princetonplein 1, 3584 CC Utrecht
P.O. Box 80 000, 3508 TA Utrecht
The Netherlands
phone: +31 (0)30 253 2837
secretariat: +31 (0)30 253 2952
e-mail: e.m.e.simons@students.uu.nl

Starting date: November 2021
Research theme: Ordered mesoporous graphene for heterogeneous catalysis
Daily supervisor: Kelly Brouwer MSc
General supervisor: Prof. dr. Alfons van Blaaderen