Robin Geitenbeek

Leonard S. Ornstein Laboratory, room 1.68
Princetonplein 1, 3584 CC Utrecht
P.O. Box 80 000, 3508 TA Utrecht
The Netherlands
phone: +31 (0)30 253 2214
secretariat: +31 (0)30 253 2952
e-mail: r.g.geitenbeek@uu.nl

Research

Luminescente nanodeeltjes voor temperatuurbepalingen in katalysatoren

Sponsor: MCEC, sinds november 2014

Begeleiders: Prof. dr. Andries Meijerink, Prof. dr. Bert Weckhuysen and Prof. dr. Alfons van Blaaderen

Het thermisch geactiveerde karakter van de meeste reacties zorgt er voor dat de reactiesnelheid en de selectiviteit van chemische reacties sterk afhankelijk is van de temperatuur. Echter, het monitoren van de homogene verdeling van temperatuur in een reactor is niet triviaal. In dit project  worden deeltjes gemaakt met afmetingen van enkele tientallen nanometers welke gebruikt kunnen worden om de temperatuur te meten. Deze kleine deeltjes staan het toe om nauwkeurig de temperatuur te bepalen met een hoge ruimtelijke resolutie en op hele korte tijdschaal.

In het eerste gedeelte van dit project zullen de nieuwe deeltjes gemaakt worden en vervolgens gekarakteriseerd en geoptimaliseerd worden met betrekking tot de temperatuursgevoeligheid en stabiliteit bij reactiecondities.

Het tweede gedeelte van dit project draait om het testen van de temperatuursensoren. Door middel van confocale microscopie zal de ruimtelijke verdeling van de temperatuur in kaart gebracht worden in miniatuurreactoren.

Het laatste gedeelte van dit project heeft als doel om de gesynthetiseerde deeltjes te verwerken in dragermateriaal voor katalysatoren. Deze deeltjes kunnen dan vervolgens met katalysator functioneel worden gemaakt worden en vervolgens getest worden onder katalytisch relevante condities in een kwarts reactor.