Prof. dr. Alfons van Blaaderen

Alfons van Blaaderen
Chair Soft Condensed Matter
Leonard S. Ornstein Laboratory, room 0.62
Princetonplein 1, 3584 CC Utrecht
P.O. Box 80 000, 3508 TA Utrecht
The Netherlands
phone:  +31 (0)30 253 2204
secretariat: +31 (0)30 253 2952
e-mail: a.vanblaaderen@uu.nl

Profile

Chair: (Zachte) Gecondenseerde Materie

Het doel van het onderzoek van Van Blaaderen en zijn groep is de ontwikkeling en vervolgens het gebruik van colloïdale modelsystemen voor het verrichten van fundamenteel natuurkundig onderzoek op het gebied van de gecondenseerde materie en tevens het gebruik middels zelfassemblage van deze systemen voor het maken, bestuderen en ontwerpen van geavanceerde materialen.In de afgelopen jaren is de focus geweest op faseovergangen (vloeistof-gas, bevriezen, smelten) en de glasovergang. Hiertoe werden methoden ontwikkeld om geconcentreerde colloïdale systemen op kwantitatieve wijze in de reële ruimte te onderzoeken middels confocale microscopie en te manipuleren met externe velden (zoals gestructureerde oppervlakken, licht, zwaartekracht en elektrische velden).De fundamentele kennis verkregen over zelfassemblage wordt gebruikt om nieuwe materialen met speciale (meestal optische) eigenschappen te ontwikkelen. Voorbeelden zijn: fotonische kristallen en elektro-rheologische vloeistoffen. Veel van het experimentele onderzoek wordt in nauwe samenwerking met en geleid door theorie en computersimulaties.Meer informatie is te vinden op: https://www.colloid.nl.

  • 1e DSM prijs voor beste proefschrift (1992)
  • 2006 Rhodia Prize van de European Society for Colloids and Interface Society